Przykładowe sytuacje, w których pomagam:

 • stany depresyjne, obniżonego nastroju, chronicznego cierpienia
 • stany lękowe
 • myśli i czynności natrętne
 • zachowania kompulsywne i przymusowe
 • zaburzenia jedzenia, zakupów, i in.
 • uzależnienia
 • wybuchy złości, agresji
 • doświadczenia trudne i kryzysowe (śmierć bliskiej osoby, choroba własna bądź bliskich; zmiana sytuacji życiowej i in.)
 • trudności w relacjach z ludźmi ( z osobami bliskimi; trudności z nawiązywaniem kontaktów, utrzymywanie więzi; unikanie bliskości, częste konflikty, itp.)
 • problemy w pracy (z przełożonymi, współpracownikami, podwładnymi; częste zmiany zatrudnienia, itp.)
 • osamotnienie
 • problemy wynikające z trudnych bądź traumatycznych doświadczeń życiowych
 • obciążenie związane z chorobą somatyczną własną bądź osób bliskich
 • inne

 

Formy pomocy

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych
 • psychoterapia grupowa
 • pogłębiona terapia uzależnień
 • konsultacje psychologiczne
 • wspomaganie rozwoju osobistego
 • wsparcie psychologiczne
 • możliwe także sesje on-line